jueves, 10 de noviembre de 2011

De compras

Lembrámosvos as cousas que podedes mercar nas nosas reunións...

-Libro "Cinco anos de Bicos... de leite" (consultas de lactancia): 10€
-Libro "Pel con pel" (fotografías e poemas): 12€
-Boletos para o noso sorteo de Nadal: 3€
-Lotería de Nadal: 5€ -mirade que número máis bonito!;)


lotería

... E os fins aos que se destina a recadación (artigo 2 dos nosos estatutos):
 
1) Reunir a futuras nais, mulleres embarazadas, nais lactantes ou que o foran, e a persoas interesadas na lactancia materna.

2) Proporcionar información e apoio ás mulleres que desexen disfrutar dunha lactancia materna exitosa, a través da organización de grupos de apoio, constituídos fundamentalmente por nais en distintos puntos da provincia de Lugo.

3) Protexer, promover e apoiar a lactancia materna divulgando a súa importancia en todos os ámbitos da sociedade,(familias, profesionais sanitarios, educadores, outros estamentos interesados e medios de comunicación), mediante distintas iniciativas de sensibilización e normalización, cooperando, así mesmo, con outras organizacións de fins semellantes.

4) Defender o dereito de todas as mulleres a amamantar os seus fillos/as tanto tempo como desexen e a recibir todo o apoio social e profesional para acadalo.

5) Informar ás mulleres sobre os seus dereitos laborais en período de lactancia, velar polo seu cumprimento e loitar pola homologación no ámbito europeo en cuestións como permiso por maternidade, axudas económicas, apoios institucionais, etc...Loitando así pola conciliación laboral e familiar e promovendo a igualdade de xénero conforme prevé o artigo 9.2 da Constitución Española.

6) Difundir información sobre a existencia de grupos de apoio á lactancia materna entre a poboación da provincia de Lugo (obxectivo recollido no tratado conxunto elaborado en 1989 pola OMS e UNICEF, Iniciativa Hospital Amigo dos Nenos)

7) Protexer os intereses e dereitos das nais no ámbito sanitario e social, defendendo os cambios normativos necesarios para facilitar o desenvolvemento da lactancia como son:

a) Dereito da muller a estar en compañía da súa parella ou doutra persoa de confianza durante todas as fases do parto.

b) Dereito a unha atención sanitaria máis respectuosa durante o parto, no que a muller poda poñer ao seu fillo/a ao peito nada máis nacer, favorecendo deste xeito o vínculo nai-fillo/a e o inicio exitoso da lactancia.

c) Dereito a ser informada, apoiada e respectada durante o periodo de embarazo e lactancia.

d) Dereito da nai de permanecer co seu fillo/a en caso de hospitalización de calquera dos dous, especialmente durante a lactancia.

e) Dereito a continuar coa lactancia materna unha vez reiniciada a actividade laboral, reivindicando o permiso de maternidade de 6 meses, as reducións de xornada laboral, excedencias pagadas e incremento de prazas de garderías públicas cercanas aos centros de traballo.

8) Promover a sensibilización da directiva e persoal dos servizos sanitarios para que os intereses das nais sexan defendidos na práctica diaria tal como se recolle no Plan Integral de Atención Sanitaria e Social da Muller do Sergas.


Grazas pola vosa colaboración!
                  

No hay comentarios:

Publicar un comentario