jueves, 7 de julio de 2011

Unha oportunidade desaproveitada

11Vull_pit_.jpg

O pasado 16 de xuño aprobouse no Congreso a Lei de seguridade alimentaria e nutrición, que podedes consultar aquí.
É unha norma que desenvolve o dereito á saúde, recoñecido no artigo 43 da Constitución, que encomenda aos poderes públicos "organizar e tutelar a saúde pública mediante medidas preventivas e as prestacións e servizos precisos".
Trátase dunha lei ambiciosa, de contido moi variado... na que se obvia toda referencia á lactación materna, o cal é especialmente indignante en dous capítulos:
- Capítulo VII: Alimentación saudábel, actividade física e prevención da obesidade
Bótase de menos unha alusión á protección do aleitamento materno no ámbito das garderías e dos centros educativos, tendo en conta que hai anos que sabemos que o exceso de graxa e de proteína do leite de vaca contribúe ao sobrepeso dende a infancia...
- Capítulo VIII: Publicidade de alimentos
Esta era unha marabillosa ocasión (se os movementos pro lactancia tivésemos feito o noso traballo de presión social) para elevar a rango de lei as disposicións do Real decreto regulador dos preparados para lactantes (RD 867/2008 de 23 de mayo), constantemente vulnerado polos establecementos distribuidores de leite artificial...
En fin, trátase dunha lei controvertida noutros aspectos (non acadou o consenso nin das asociacións de empresarios nin das de consumidores), mais no tocante á lactación materna non é xa que sexa discutíbel, é que a obvia por completo, contribuíndo así a invisibilizala (aínda máis)...   

No hay comentarios:

Publicar un comentario